Aromantic ne demek?

"Aromantic" kelimesi Türkçeye "aromantik" olarak çevrilebilir.

Bu terim, romantik çekim hissetmeyen veya çok az hisseden kişileri tanımlamak için kullanılır. Aromantik bireyler genellikle romantik ilişkiler yerine platonik ilişkileri tercih ederler.

Mecazi bir anlamı yoktur; "aromantic" doğrudan bu cinsel yönelimi tanımlamak için kullanılır.İşte "aromantic" ile ilgili İngilizce beş örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


Example: "She identifies as aromantic, which means she does not experience romantic attraction to people."

Çeviri: "Aromantik olarak tanımlıyor, bu da insanlara romantik bir çekim hissetmediği anlamına geliyor."


Example: "Aromantic individuals may still have strong emotional connections, just not romantic ones."

Çeviri: "Aromantik bireyler, romantik olmayan ancak güçlü duygusal bağlantılara sahip olabilirler."


Example: "There's a growing awareness and acceptance of aromantic and asexual identities in society."

Çeviri: "Toplumda aromantik ve aseksüel kimliklerin farkındalığı ve kabulü giderek artıyor."


Example: "He is aromantic and prefers friendships over romantic relationships."

Çeviri: "O aromantiktir ve romantik ilişkilere göre dostlukları tercih eder."


Example: "Understanding her aromantic nature helped her explain why she never felt drawn to romantic engagements."

Çeviri: "Aromantik doğasını anlamak, neden hiçbir zaman romantik ilişkilere ilgi duymadığını açıklamasına yardımcı oldu."

Yorumlar