Aromatherapist ne demek?

"Aromatherapist" kelimesi Türkçeye "aromaterapist" olarak çevrilebilir.

Bu terim, esansiyel yağları ve diğer aromatik bitki bileşenlerini kullanarak sağlık ve iyileşmeyi teşvik etmek amacıyla terapötik uygulamalar yapan bir uzmanı tanımlar.

Mecazi bir anlamı yoktur; "aromaterapist" doğrudan bu mesleği icra eden profesyonelleri tanımlamak için kullanılır.İşte "aromaterapist" ile ilgili İngilizce beş örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


Example: "An aromatherapist can recommend specific oils to help with stress relief."

Çeviri: "Bir aromaterapist, stres azaltma konusunda yardımcı olacak belirli yağları önerebilir."


Example: "She visited an aromatherapist to improve her sleep quality through natural scents."

Çeviri: "Doğal kokular aracılığıyla uyku kalitesini iyileştirmek için bir aromaterapisti ziyaret etti."


Example: "The aromatherapist blended several essential oils to create a personalized therapy."

Çeviri: "Aromaterapist, kişiselleştirilmiş bir terapi oluşturmak için birkaç esansiyel yağ karıştırdı."


Example: "Training to become an aromatherapist involves learning about the properties and uses of various essential oils."

Çeviri: "Bir aromaterapist olmak için eğitim almak, çeşitli esansiyel yağların özellikleri ve kullanımları hakkında bilgi edinmeyi içerir."


Example: "An experienced aromatherapist can effectively use aromatherapy to enhance physical and emotional health."

Çeviri: "Deneyimli bir aromaterapist, fiziksel ve duygusal sağlığı artırmak için aromaterapiyi etkili bir şekilde kullanabilir."

Yorumlar