Aromatic hydrocarbon ne demek?

"Aromatic hydrocarbon" ifadesi, Türkçeye "aromatik hidrokarbon" olarak çevrilebilir.

Bu terim, kimyada benzen halkası içeren hidrokarbon bileşiklerini tanımlamak için kullanılır. Aromatik hidrokarbonlar, kimyasal yapılarındaki stabil halkalı yapılar nedeniyle belirli özelliklere sahiptir ve genellikle çözücüler, katkı maddeleri ve başlangıç malzemeleri olarak kullanılırlar.

Mecazi bir anlamı yoktur; "aromatic hydrocarbon" terimi doğrudan bu kimyasal bileşikleri tanımlamak için kullanılır.İşte "aromatic hydrocarbon" ile ilgili İngilizce beş örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


Example: "Benzene, a simple aromatic hydrocarbon, is a basic component in many industrial processes."

Çeviri: "Benzen, basit bir aromatik hidrokarbon, birçok endüstriyel sürecin temel bileşenidir."


Example: "Exposure to aromatic hydrocarbons can be harmful to health, requiring careful handling."

Çeviri: "Aromatik hidrokarbonlara maruz kalmak sağlığa zararlı olabilir, bu yüzden dikkatli bir şekilde ele alınmaları gerekir."


Example: "The study of aromatic hydrocarbons is crucial in organic chemistry."

Çeviri: "Aromatik hidrokarbonların incelenmesi, organik kimya için hayati önem taşır."


Example: "Aromatic hydrocarbons are used to produce a wide range of chemical products."

Çeviri: "Aromatik hidrokarbonlar geniş bir kimyasal ürün yelpazesi üretmek için kullanılır."


Example: "The environmental impact of aromatic hydrocarbons is a significant concern in pollution studies."

Çeviri: "Aromatik hidrokarbonların çevresel etkisi, kirlilik çalışmalarında önemli bir endişe kaynağıdır."

Yorumlar