Aromaticity ne demek?

"Aromaticity" kelimesi Türkçeye "aromatiklik" olarak çevrilebilir.

Kimyada, bu terim, belirli organik bileşiklerin stabil ve benzersiz kimyasal özelliklerini ifade eder. Aromatik bileşikler, elektronların molekül boyunca dağılmasını sağlayan özel bir halkalı yapıya sahiptir, bu da onlara olağanüstü kimyasal stabilite sağlar.

Mecazi bir anlamı yoktur; "aromaticity" doğrudan kimya alanındaki bu fenomeni tanımlamak için kullanılır.



İşte "aromaticity" ile ilgili İngilizce beş örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


Example: "The concept of aromaticity explains why benzene is unusually stable."

Çeviri: "Aromatiklik kavramı, benzenin neden sıradışı derecede stabil olduğunu açıklar."


Example: "Aromaticity is a fundamental topic in the study of organic chemistry."

Çeviri: "Aromatiklik, organik kimya çalışmalarında temel bir konudur."


Example: "Certain rules must be met for a compound to be considered as having aromaticity."

Çeviri: "Bir bileşiğin aromatiklik taşıdığının düşünülmesi için belirli kuralların karşılanması gerekir."


Example: "Scientists use Huckel's rule to determine the aromaticity of a molecule."

Çeviri: "Bilim insanları, bir molekülün aromatikliğini belirlemek için Huckel kuralını kullanırlar."


Example: "Aromaticity contributes to the unique reactivity of aromatic compounds in chemical reactions."

Çeviri: "Aromatiklik, kimyasal tepkimelerde aromatik bileşiklerin benzersiz tepkime özelliklerine katkıda bulunur."

Yorumlar