Arose ne demek?

"Arose" kelimesi, İngilizce fiil "arise" (ortaya çıkmak, doğmak, meydana gelmek) kelimesinin geçmiş zaman hali olan "arose" Türkçeye "ortaya çıktı", "doğdu" veya "meydana geldi" şeklinde çevrilebilir. 

Genellikle bir olayın başlangıcını veya bir durumun ortaya çıkışını ifade eder.

Mecazi anlamda kullanıldığında, genellikle belirli bir düşünce, fikir veya sorunun başlamasını anlatmak için kullanılabilir.İşte "arose" ile ilgili İngilizce beş örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


Example: "A problem arose when we tried to install the software."

Çeviri: "Yazılımı kurmaya çalıştığımızda bir sorun ortaya çıktı."


Example: "Questions arose about the effectiveness of the new policy."

Çeviri: "Yeni politikanın etkinliği hakkında sorular ortaya çıktı."


Example: "A heated debate arose during the meeting."

Çeviri: "Toplantı sırasında hararetli bir tartışma çıktı."


Example: "She arose early to prepare for her exam."

Çeviri: "Sınavına hazırlanmak için erken kalktı."


Example: "Interest in renewable energy sources has arisen due to environmental concerns."

Çeviri: "Çevresel kaygılar nedeniyle yenilenebilir enerji kaynaklarına olan ilgi ortaya çıktı."

Yorumlar