Around and around idiom ne demek?

"Around and around" deyimi Türkçeye "etrafında ve etrafında" veya daha yaygın bir ifadeyle "dönüp durmak" olarak çevrilebilir.

Bu deyim, genellikle bir şeyin veya birinin sürekli olarak aynı yörüngede veya aynı düşünce çizgisinde tekrarlayan hareketler yapmasını ifade eder. Bu, hem fiziksel hareketler için hem de bir konu veya problem üzerinde sürekli aynı düşüncelerde dolaşmak anlamında kullanılabilir.

Mecazi olarak, bir durumun hiç ilerleme kaydetmeden sürekli olarak tekrarlandığını, bir tür döngüsel, sonuçsuz aktiviteyi ifade eder.İşte "around and around" ile ilgili İngilizce beş örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


Example: "The discussion kept going around and around, with no resolution in sight."

Çeviri: "Tartışma çözüm görünmeksizin sürekli dönüp durdu."


Example: "They danced around and around the room, lost in the music."

Çeviri: "Müziğe kendilerini kaptırmış şekilde, odanın etrafında dönüp durdular."


Example: "His thoughts went around and around as he tried to solve the problem."

Çeviri: "Problemi çözmeye çalışırken düşünceleri sürekli döndü durdu."


Example: "The children ran around and around the playground, bursting with energy."

Çeviri: "Çocuklar, enerji dolu bir şekilde oyun alanında dönüp durarak koştular."


Example: "He found himself driving around and around the block, unable to decide where to stop."

Çeviri: "Kendini karar veremediği için sokakta dönüp durarak araba sürerken buldu."

Yorumlar