Around the bend idiom ne demek?

"Around the bend" ifadesi kelime kelime Türkçeye "virajın etrafında" olarak çevrilebilir. Ancak bu deyim İngilizce'de mecazi olarak genellikle "çıldırmış", "delirmiş" veya "aklı yerinden çıkmış" anlamında kullanılır.

Bu ifade, bir kişinin akıl sağlığının yerinde olmadığını veya oldukça tuhaf veya mantıksız davrandığını belirtmek için kullanılır.İşte "around the bend" ile ilgili İngilizce beş örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


Example: "I think I'm going around the bend with all this work stress."

Çeviri: "Sanırım bütün bu iş stresiyle çıldırmak üzereyim."


Example: "You must be around the bend if you think that plan will work!"

Çeviri: "Eğer o planın işleyeceğini düşünüyorsan, kesinlikle delirmişsin!"


Example: "He's gone completely around the bend, talking to himself all day."

Çeviri: "Tamamen delirdi, tüm gün kendisiyle konuşuyor."


Example: "After the sleepless nights, I felt like I was going around the bend."

Çeviri: "Uykusuz gecelerden sonra kendimi çıldırmış gibi hissettim."


Example: "Some of his ideas are so strange, they make me think he's around the bend."

Çeviri: "Bazı fikirleri o kadar tuhaf ki, onun çıldırmış olduğunu düşünmeme neden oluyor."

Yorumlar