Around the block phrase ne demek?

"Around the block" ifadesi, kelime kelime Türkçeye "bloğun etrafında" olarak çevrilebilir. Ancak bu deyim, genellikle iki farklı şekilde mecazi olarak kullanılır:

Fiziksel anlamda: Bir yerin hemen yakınında bir tur atmak anlamına gelir. Örneğin, bir sokak bloğunun etrafında yürümek.

Mecazi anlamda: "Deneyimli", "daha önce benzer tecrübeler yaşamış" anlamına gelir. Bir kişinin belirli bir alanda geniş deneyime sahip olduğunu belirtmek için kullanılır.İşte "around the block" ile ilgili İngilizce beş örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


Example: "He's been around the block a few times, so he knows what he's doing."

Çeviri: "Birkaç kez bu durumdan geçti, o yüzden ne yaptığını biliyor."


Example: "Just take a quick walk around the block to clear your mind."

Çeviri: "Aklını boşaltmak için bloğun etrafında hızlıca bir yürüyüş yap."


Example: "This isn't her first project; she's been around the block and can handle challenges."

Çeviri: "Bu onun ilk projesi değil; deneyimli biri ve zorluklarla başa çıkabilir."


Example: "Let's go around the block once more; I think we missed the address."

Çeviri: "Bir kez daha bloğun etrafında dönelim; sanırım adresi kaçırdık."


Example: "When it comes to negotiations, he's been around the block and knows all the tricks."

Çeviri: "Müzakereler söz konusu olduğunda, o deneyimli biri ve tüm hileleri biliyor."

Yorumlar