Around-the-clock ne demek?

"Around-the-clock" ifadesi kelime kelime Türkçeye "saat etrafında" olarak çevrilebilir.

Ancak, bu ifadenin yaygın kullanımı "kesintisiz", "durmadan", veya "24 saat boyunca" anlamına gelir. Bu deyim, bir işin veya faaliyetin günün her saati devam ettiğini belirtmek için kullanılır.

Mecazi anlamı yoktur; doğrudan sürekli ve kesintisiz bir süreci veya hizmeti tanımlamak için kullanılır.İşte "around-the-clock" ile ilgili İngilizce beş örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


Example: "The hospital staff worked around-the-clock to care for the flood victims."

Çeviri: "Hastane personeli, sel mağdurlarına bakmak için durmaksızın çalıştı."


Example: "Security teams are monitoring the situation around-the-clock."

Çeviri: "Güvenlik ekipleri durumu 24 saat boyunca izliyor."


Example: "We need around-the-clock surveillance to ensure the safety of the premises."

Çeviri: "Mülkün güvenliğini sağlamak için kesintisiz gözetim gerekiyor."


Example: "The customer service center offers around-the-clock support for all your needs."

Çeviri: "Müşteri hizmetleri merkezi, tüm ihtiyaçlarınız için 24 saat destek sunmaktadır."


Example: "After the earthquake, rescue teams were working around-the-clock to find survivors."

Çeviri: "Deprem sonrası, kurtarma ekipleri hayatta kalanları bulmak için gece gündüz çalıştı."

Yorumlar