Around ne demek?

"Around" kelimesi Türkçeye "etrafında", "çevresinde", "yaklaşık" veya "civarında" gibi anlamlarda çevrilebilir.

Çoğunlukla bir yerin veya nesnenin çevresini belirtirken veya bir şeyin yakın bir zaman veya mekânı ifade ederken kullanılır. Aynı zamanda bir şeyin dolayında dolaşma veya bir yere yakın olma durumunu da ifade edebilir.

Mecazi anlamda, genellikle bir durum veya konunun genelini, çeşitli yönlerini ifade etmek için kullanılabilir. Örneğin, "talks around the issue" ifadesi, bir konunun çeşitli yönleriyle ilgili tartışmaları belirtir.İşte "around" ile ilgili İngilizce beş örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


Example: "She looked around the room searching for her keys."

Çeviri: "Anahtarlarını aramak için odayı dolaştı."


Example: "We need about $200 to cover the expenses, give or take a few dollars."

Çeviri: "Masrafları karşılamak için yaklaşık 200 dolara ihtiyacımız var, birkaç dolar fazla veya eksik."


Example: "The discussion centered around the topic of climate change."

Çeviri: "Tartışma iklim değişikliği konusu etrafında yoğunlaştı."


Example: "Birds were flying around the lake."

Çeviri: "Kuşlar göl etrafında uçuyordu."


Example: "He plans to travel around Asia next year."

Çeviri: "Gelecek yıl Asya'ya seyahat etmeyi planlıyor."

Yorumlar