Around Robin Hood's barn idiom ne demek?

"Around Robin Hood's barn" deyimi, Türkçeye kelime kelime çevrildiğinde "Robin Hood'un ambarının etrafında" anlamına gelir.

Ancak bu ifadenin İngilizce'deki mecazi kullanımı, bir işi ya da yeri dolambaçlı, gereksiz derecede uzun veya verimsiz bir şekilde tamamlamak veya ulaşmak anlamına gelir. Bu deyim, genellikle birinin bir noktaya varmak için en mantıklı veya en doğrudan yolu kullanmadığını belirtmek için kullanılır.İşte "around Robin Hood's barn" ile ilgili İngilizce beş örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


Example: "We took a route that went all around Robin Hood's barn before we finally reached the destination."

Çeviri: "Hedefimize nihayet ulaşmadan önce Robin Hood'un ambarının etrafında dolanacak şekilde bir rota izledik."


Example: "Explaining the procedure to him was like going around Robin Hood's barn; it took forever to make him understand."

Çeviri: "Ona prosedürü açıklamak Robin Hood'un ambarının etrafında dolaşmak gibiydi; anlaması için ebediyen sürdü."


Example: "She described her weekend in such a convoluted way, it was like going around Robin Hood's barn."

Çeviri: "Hafta sonunu öyle karışık bir şekilde anlattı ki, Robin Hood'un ambarının etrafında dolaşmak gibiydi."


Example: "I asked for a simple answer, but his explanation went all around Robin Hood's barn."

Çeviri: "Basit bir cevap istedim, ama onun açıklaması Robin Hood'un ambarının etrafında dolandı."


Example: "Trying to follow their directions was like going around Robin Hood's barn; we ended up more confused than when we started."

Çeviri: "Yönlerini takip etmeye çalışmak Robin Hood'un ambarının etrafında dolaşmak gibiydi; başladığımızdan daha fazla kafamız karışmış halde sonlandı."

Yorumlar