Autodial ne demek?

"Autodial" kelimesi, "auto" (otomatik) ve "dial" (çevirmek, numara çevirmek) kelimelerinden türetilmiştir.

Türkçeye kelime kelime çevrildiğinde "otomatik çevirme" anlamına gelir.

Bu terim, önceden belirlenmiş bir numarayı otomatik olarak çeviren bir cihaz veya yazılım fonksiyonunu ifade eder. Bu terimin mecazi bir anlamı yoktur; doğrudan bir teknolojik işlevi belirtir.

Tamamen Türkçeye çeviri ise "Otomatik Arama" olacaktır.İşte "autodial" ile ilgili beş İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


The customer service system uses autodial to connect callers with agents.

Müşteri hizmetleri sistemi, arayanları temsilcilerle bağlamak için otomatik arama kullanır.


You can set up autodial to call your favorite contacts quickly.

En sevdiğiniz kişileri hızlıca aramak için otomatik arama ayarlayabilirsiniz.


Many telemarketing companies rely on autodial systems to increase their call efficiency.

Birçok telemarketing şirketi, çağrı verimliliğini artırmak için otomatik arama sistemlerine güvenir.


Be cautious when programming autodial to avoid calling the wrong numbers.

Yanlış numaraları aramamak için otomatik arama programlarken dikkatli olun.


The security alarm is equipped with an autodial feature that notifies the police automatically.

Güvenlik alarmı, polisi otomatik olarak bilgilendiren bir otomatik arama özelliği ile donatılmıştır.

Yorumlar