Autodialler ne demek?

"Autodialler" kelimesi, "auto" (otomatik) ve "dialler" (bir telefon numarasını çeviren kişi veya cihaz) kelimelerinden türetilmiştir.

Türkçeye kelime kelime çevrildiğinde "otomatik arayıcı" anlamına gelir.

Bu terim, önceden programlanmış telefon numaralarını otomatik olarak arayan bir cihazı ifade eder. Genellikle, çağrı merkezleri ve telemarketing şirketleri tarafından kullanılır.

Bu terimin mecazi bir anlamı yoktur; doğrudan bir teknolojik işlevi belirtir.

Tamamen Türkçeye çeviri ise "Otomatik Arayıcı" olacaktır.İşte "autodialler" ile ilgili beş İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


The company installed an autodialler to manage outbound sales calls more efficiently.

Şirket, dışa dönük satış çağrılarını daha verimli yönetmek için bir otomatik arayıcı kurdu.


Using an autodialler can help reduce the workload on human operators.

Bir otomatik arayıcı kullanmak, insan operatörler üzerindeki iş yükünü azaltmaya yardımcı olabilir.


It's important to ensure that the autodialler is set up to comply with telecommunications regulations.

Otomatik arayıcının telekomünikasyon düzenlemelerine uygun olarak kurulduğundan emin olmak önemlidir.


Some customers may feel annoyed if they receive too many calls from an autodialler.

Bazı müşteriler, bir otomatik arayıcıdan fazla sayıda çağrı alırlarsa rahatsız olabilirler.


The autodialler was programmed to remind patients of their upcoming appointments.

Otomatik arayıcı, hastaları yaklaşan randevularını hatırlatmak için programlandı.

Yorumlar