Autodidact ne demek?

"Autodidact" kelimesi, "auto" (kendi) ve "didact" (öğreten, eğitici) kelimelerinden türetilmiştir.

Türkçeye kelime kelime çevrildiğinde "kendi kendine öğrenen" anlamına gelir.

Bu terim, resmi eğitim kurumlarından bağımsız olarak kendi kendine öğrenme süreci yoluyla bilgi edinen bir kişiyi ifade eder.

Bu terimin mecazi bir anlamı yoktur; kişisel gelişim ve eğitim bağlamında kullanılır.

Tamamen Türkçeye çeviri ise "Kendi Kendine Öğrenen Kişi" veya daha yaygın olarak "Otodidakt" olacaktır.İşte "autodidact" ile ilgili beş İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


He is an autodidact who learned multiple languages through online courses and books.

O, çevrimiçi kurslar ve kitaplar aracılığıyla birden fazla dil öğrenen bir otodidakt.


Many successful entrepreneurs are autodidacts, teaching themselves the skills necessary for business.

Birçok başarılı girişimci otodidakt olup, iş dünyası için gerekli becerileri kendileri öğrenmiştir.


Being an autodidact requires a lot of discipline and motivation.

Otodidakt olmak çok fazla disiplin ve motivasyon gerektirir.


The rise of the internet has made it easier than ever for autodidacts to find resources and learn independently.

İnternetin yükselişi, otodidaktların kaynak bulmasını ve bağımsız olarak öğrenmelerini her zamankinden daha kolay hale getirmiştir.


She considers herself an autodidact and prefers self-study over formal education.

Kendini bir otodidakt olarak görüyor ve resmi eğitime göre kendi kendine çalışmayı tercih ediyor.

Yorumlar