Autodidactic ne demek?

"Autodidactic" kelimesi, "auto" (kendi) ve "didactic" (öğretici, eğitici) kelimelerinden türetilmiştir.

Türkçeye kelime kelime çevrildiğinde "kendi kendine öğretici" anlamına gelir.

Bu sıfat, kendi kendine öğrenme süreci ve metotlarıyla ilişkilidir, ve kendi başına eğitim almayı ifade eder.

Bu terimin mecazi bir anlamı yoktur; doğrudan kişisel gelişim ve eğitim bağlamında kullanılır.

Tamamen Türkçeye çeviri ise "Otodidaktik" olacaktır.İşte "autodidactic" ile ilgili beş İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


His autodidactic approach helped him excel in many areas without formal schooling.

Otodidaktik yaklaşımı, onun resmi okul eğitimi almadan birçok alanda başarılı olmasına yardımcı oldu.


The autodidactic method can be very effective for motivated learners.

Motive olmuş öğrenciler için otodidaktik yöntem çok etkili olabilir.


She developed an autodidactic program to master the piano.

Piyano çalmada ustalaşmak için otodidaktik bir program geliştirdi.


Autodidactic learning is not for everyone; it requires a great deal of self-discipline.

Otodidaktik öğrenme herkes için uygun değildir; çok fazla öz disiplin gerektirir.


His interest in autodidactic activities has led him to explore many subjects on his own.

Otodidaktik faaliyetlere olan ilgisi, birçok konuyu kendi başına keşfetmesine yol açtı.

Yorumlar