Autoerotic ne demek?

"Autoerotic" kelimesi, "auto" (kendi) ve "erotic" (erotik) kelimelerinden türetilmiştir.

Türkçeye kelime kelime çevrildiğinde "kendi kendine erotik" anlamına gelir.

Bu terim, bireyin kendi kendine cinsel tatmin sağlama durumunu ifade eder, genellikle bu bağlamda kullanılan tek başına cinsel faaliyetleri belirtir.

Bu terimin mecazi bir anlamı yoktur; doğrudan bir cinsel davranış türünü belirtir.

Tamamen Türkçeye çeviri ise "Otoerotik" olacaktır.İşte "autoerotic" ile ilgili beş İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


Autoerotic behavior is a normal part of sexual exploration for many people.

Otoerotik davranış, birçok kişi için cinsel keşfin normal bir parçasıdır.


He is researching the psychological aspects of autoerotic activities.

O, otoerotik faaliyetlerin psikolojik yönlerini araştırıyor.


Safety precautions should always be considered when engaging in autoerotic practices.

Otoerotik uygulamalara girilirken her zaman güvenlik önlemleri göz önünde bulundurulmalıdır.


The literature on autoerotic phenomena is still quite limited.

Otoerotik fenomenler üzerine yazılmış literatür hala oldukça sınırlıdır.


Counseling can help individuals who have concerns about their autoerotic behaviors.

Danışmanlık, otoerotik davranışları konusunda endişe duyan bireylere yardımcı olabilir.

Yorumlar