Autoeroticism ne demek?

"Autoeroticism" kelimesi, "auto" (kendi) ve "eroticism" (erotizm) kelimelerinden türetilmiştir.

Türkçeye kelime kelime çevrildiğinde "kendi kendine erotizm" anlamına gelir.

Bu terim, bireyin kendi kendine cinsel haz arayışını ve bu tür faaliyetleri ifade eder. Genellikle mastürbasyon ve benzeri kendi kendine yönelik cinsel uygulamaları kapsar.

Bu terimin mecazi bir anlamı yoktur; doğrudan bir cinsel davranış türünü belirtir.

Tamamen Türkçeye çeviri ise "Otoerotizm" olacaktır.İşte "autoeroticism" ile ilgili beş İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


Autoeroticism is considered a healthy part of adult sexual behavior by many experts.

Birçok uzmana göre otoerotizm, yetişkin cinsel davranışının sağlıklı bir parçası olarak kabul edilir.


The study explores the role of autoeroticism in personal sexual development.

Çalışma, kişisel cinsel gelişimde otoerotizmin rolünü araştırıyor.


Individuals may engage in autoeroticism as a form of self-exploration.

Bireyler, kendini keşfetme biçimi olarak otoerotizmle ilgilenebilir.


Therapists often address misconceptions about autoeroticism during counseling sessions.

Terapistler sıklıkla danışmanlık seanslarında otoerotizm hakkındaki yanlış anlamaları ele alır.


Literature on autoeroticism helps demystify many aspects of sexual health.

Otoerotizm üzerine yazılmış literatür, cinsel sağlığın birçok yönünü açığa çıkarmaya yardımcı olur.

Yorumlar