Autograft ne demek?

"Autograft" kelimesi, "auto" (kendi) ve "graft" (nakil) kelimelerinden türetilmiştir. Türkçeye kelime kelime çevrildiğinde "kendi kendine nakil" anlamına gelir.

Bu terim, tıpta bir bireyden alınan doku veya organın aynı bireyin başka bir bölgesine nakledilmesi işlemini ifade eder. Bu tür nakiller özellikle yanık tedavisinde veya deri, kemik, tendon gibi doku kayıplarının onarılmasında kullanılır.

Bu terimin mecazi bir anlamı yoktur; doğrudan bir tıbbi prosedürü belirtir.

Tamamen Türkçeye çeviri ise "Otojen Nakil" veya "Oto Nakil" olacaktır.İşte "autograft" ile ilgili beş İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


The surgeon used an autograft to repair the damaged skin on his leg.

Cerrah, bacağındaki hasarlı deriyi onarmak için otojen nakil kullandı.


Autografts are preferred because they reduce the risk of rejection by the body.

Otojen nakiller tercih edilir çünkü vücut tarafından reddedilme riskini azaltır.


The recovery time for an autograft procedure can vary depending on the site of transplantation.

Otojen nakil işlemi için iyileşme süresi, naklin yapıldığı bölgeye bağlı olarak değişebilir.


Autografts are commonly used in orthopedic surgeries to repair ligaments and tendons.

Otojen nakiller, bağlar ve tendonların onarımı için ortopedik cerrahilerde yaygın olarak kullanılır.


After the autograft, the patient must follow a strict regimen to ensure proper healing.

Otojen nakilden sonra, hasta uygun iyileşmeyi sağlamak için katı bir rejim izlemelidir.

Yorumlar