Autographed ne demek?

"Autographed" kelimesi, "auto" (kendi) ve "graphed" (yazılmış) kelimelerinden türetilmiştir. Türkçeye kelime kelime çevrildiğinde "kendi eliyle yazılmış" anlamına gelir.

Bu terim, genellikle bir kişinin kendi el yazısıyla imzaladığı bir nesneyi veya belgeyi ifade eder. Çoğunlukla imzalı kitaplar, fotoğraflar veya diğer hatıra eşyalar için kullanılır.

Bu terimin mecazi bir anlamı yoktur; doğrudan bir kişinin kendi eliyle yazdığı imzayı belirtir.

Tamamen Türkçeye çeviri ise "İmzalanmış" olacaktır.İşte "autographed" ile ilgili beş İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


I received an autographed copy of the novel as a gift.

Hediye olarak romanın imzalanmış bir kopyasını aldım.


The autographed jersey is now one of my most prized possessions.

İmzalanmış forma şimdi en değerli varlıklarımdan biri.


He proudly displayed the autographed poster in his room.

İmzalanmış posteri odasında gururla sergiledi.


The book signing event was a success, with hundreds of autographed books sold.

Kitap imzalama etkinliği başarılı oldu, yüzlerce imzalanmış kitap satıldı.


Fans lined up for hours to get their items autographed by the star.

Hayranlar, yıldız tarafından eşyalarını imzalatmak için saatlerce sıra bekledi.

Yorumlar