Autographic ne demek?

"Autographic" kelimesi, "auto" (kendi) ve "graphic" (grafik, görsel) kelimelerinden türetilmiştir. Türkçeye kelime kelime çevrildiğinde "kendi kendine grafik" anlamına gelir.

Ancak bu terim genellikle, belirli bir tür görsel kaydı veya çizimi, özellikle de bir kişinin el yazısıyla ilişkili grafikleri ifade eder. Bu terim, teknik veya sanatsal kontekstlerde kullanıldığında, kişisel imza veya el yazısı stili gibi özgün görsel öğeleri vurgulamak için kullanılabilir.

Bu terimin mecazi bir anlamı yoktur; genellikle doğrudan ve spesifik bir görsel karakteristik belirtir.

Tamamen Türkçeye çeviri ise "Oto-grafik" olacaktır.İşte "autographic" ile ilgili beş İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


The artist's autographic style is easily recognizable in all of his works.

Sanatçının oto-grafik tarzı, tüm eserlerinde kolayca tanınabilir.


Autographic records, such as signatures, are often used in forensic analysis.

İmzalar gibi oto-grafik kayıtlar, sıklıkla adli analizlerde kullanılır.


The exhibition features several autographic drawings that highlight the artist's unique technique.

Sergi, sanatçının benzersiz tekniğini vurgulayan birkaç oto-grafik çizim içermektedir.


He developed an autographic sensor that records physical movements on paper.

Kağıt üzerine fiziksel hareketleri kaydeden oto-grafik bir sensör geliştirdi.


Autographic documentation is critical for authenticating historical manuscripts.

Tarihi el yazmalarını doğrulamak için oto-grafik belgelendirme kritiktir.

Yorumlar