Autographically ne demek?

"Autographically" kelimesi, "auto" (kendi) ve "graphically" (grafiksel olarak) kelimelerinden türetilmiştir. Türkçeye kelime kelime çevrildiğinde "kendi kendine grafiksel olarak" anlamına gelir.

Ancak, bu zarf genellikle bir kişinin kendine özgü el yazısı, imza veya çizim tarzıyla ilgili görsel işlemleri ifade etmek için kullanılır. Bu, bir eserin veya dokümanın kişisel ve özgün bir şekilde oluşturulduğunu belirtir.

Bu terimin mecazi bir anlamı yoktur; doğrudan kişisel ve görsel bir tarzı belirtir.

Tamamen Türkçeye çeviri ise "Oto-grafiksel Olarak" olacaktır.İşte "autographically" ile ilgili beş İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


The document was signed autographically, leaving no doubt as to its authenticity.

Doküman oto-grafiksel olarak imzalandı, dolayısıyla otantikliği konusunda hiçbir şüphe bırakmadı.


He is known for producing works that are uniquely expressive autographically.

O, oto-grafiksel olarak benzersiz şekilde ifade edilen eserler üretmesiyle tanınır.


The artist's autographically detailed illustrations set her work apart from others.

Sanatçının oto-grafiksel olarak detaylı çizimleri, onun eserlerini diğerlerinden ayırır.


She prefers to write notes autographically to add a personal touch.

Kişisel bir dokunuş eklemek için notları oto-grafiksel olarak yazmayı tercih eder.


Autographically rendered maps provide a unique perspective that digital maps often lack.

Oto-grafiksel olarak oluşturulan haritalar, dijital haritaların çoğunlukla yoksun olduğu benzersiz bir perspektif sunar.

Yorumlar