Autographing ne demek?

"Autographing" kelimesi, "auto" (kendi) ve "graphing" (grafik yapma veya yazma anlamına gelen bir eylem) kelimelerinden türetilmiştir. Türkçeye kelime kelime çevrildiğinde "kendi imzasını atma" anlamına gelir.

Bu terim, bir kişinin belgeleri, kitapları, resimleri veya diğer nesneleri imzalaması eylemini ifade eder, genellikle ünlülerin hayranlarına verdiği imzaları belirtmek için kullanılır. Bu terimin mecazi bir anlamı yoktur; doğrudan bir kişinin imza atma işlemini belirtir.

Tamamen Türkçeye çeviri ise "İmza Atma" veya "İmzalama" olacaktır.İşte "autographing" ile ilgili beş İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


The author spent an hour autographing books at the launch event.

Yazar, lansman etkinliğinde kitapları bir saat boyunca imzaladı.


Fans queued up for the chance to have their posters autographed.

Hayranlar, posterlerini imzalatma şansı için sıraya girdiler.


She enjoys autographing her work because it allows her to connect with her readers.

Okuyucularıyla bağlantı kurmasına olanak tanıdığı için eserlerini imzalamaktan hoşlanır.


After his speech, he was busy autographing copies of his latest book.

Konuşmasından sonra, en son kitabının kopyalarını imzalamakla meşguldü.


The musician made a point of autographing all the merchandise after the concert.

Müzisyen, konserden sonra tüm ürünleri imzalamayı bir nokta haline getirdi.

Yorumlar