Autoimmune disease ne demek?

"Autoimmune disease" kelimesi, "auto" (kendi), "immune" (bağışıklık), ve "disease" (hastalık) kelimelerinden türetilmiştir. Türkçeye kelime kelime çevrildiğinde "kendi bağışıklık hastalığı" anlamına gelir.

Bu terim, bağışıklık sisteminin vücudun kendi dokularına saldırdığı ve hasar verdiği hastalıklar grubunu ifade eder. Bu hastalıklar arasında romatoid artrit, lupus, tip 1 diyabet gibi hastalıklar bulunur. Bu terimin mecazi bir anlamı yoktur; doğrudan bir tıbbi durumu belirtir.

Tamamen Türkçeye çeviri ise "Otoimmün Hastalık" olacaktır.İşte "autoimmune disease" ile ilgili beş İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


Autoimmune diseases can affect any part of the body, leading to various symptoms.

Otoimmün hastalıklar, vücudun herhangi bir bölümünü etkileyebilir ve çeşitli belirtilere yol açabilir.


Early diagnosis of autoimmune disease is crucial for effective treatment.

Otoimmün hastalığın erken teşhisi, etkili tedavi için hayati önem taşır.


Many people with autoimmune diseases experience periods of remission and flare-ups.

Otoimmün hastalığı olan birçok kişi, remisyon ve alevlenme dönemleri yaşar.


Lifestyle changes, including diet and exercise, can help manage symptoms of autoimmune disease.

Diyet ve egzersiz de dahil olmak üzere yaşam tarzı değişiklikleri, otoimmün hastalığın belirtilerinin yönetilmesine yardımcı olabilir.


Research into autoimmune diseases is focused on understanding why the immune system attacks the body's own tissues.

Otoimmün hastalıklar üzerine yapılan araştırmalar, bağışıklık sisteminin neden vücudun kendi dokularına saldırdığını anlamaya odaklanmıştır.

Yorumlar