Autoimmune liver disease ne demek?

"Autoimmune liver disease" ifadesi, "auto" (kendi), "immune" (bağışıklık), ve "liver disease" (karaciğer hastalığı) kelimelerinden türetilmiştir. Türkçeye kelime kelime çevrildiğinde "kendi bağışıklık karaciğer hastalığı" anlamına gelir.

Bu terim, bağışıklık sisteminin vücudun kendi karaciğer dokusuna saldırarak hasar verdiği hastalıkları ifade eder. Bu hastalıklar arasında otoimmün hepatit, primer biliyer siroz gibi hastalıklar bulunur. Bu terimin mecazi bir anlamı yoktur; doğrudan bir tıbbi durumu belirtir.

Tamamen Türkçeye çeviri ise "Otoimmün Karaciğer Hastalığı" olacaktır.İşte "autoimmune liver disease" ile ilgili beş İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


Autoimmune liver disease is often treated with medications that suppress the immune system.

Otoimmün karaciğer hastalığı genellikle bağışıklık sistemini baskılayan ilaçlarla tedavi edilir.


Early detection of autoimmune liver disease can significantly improve the prognosis.

Otoimmün karaciğer hastalığının erken tespiti, prognozu önemli ölçüde iyileştirebilir.


Patients with autoimmune liver disease require regular monitoring to assess liver function.

Otoimmün karaciğer hastalığı olan hastalar, karaciğer fonksiyonlarını değerlendirmek için düzenli olarak izlenmelidir.


Symptoms of autoimmune liver disease may include fatigue, jaundice, and abdominal pain.

Otoimmün karaciğer hastalığının belirtileri arasında yorgunluk, sarılık ve karın ağrısı bulunabilir.


Lifestyle changes, such as avoiding alcohol, are important for managing autoimmune liver disease.

Alkolü kaçınmak gibi yaşam tarzı değişiklikleri, otoimmün karaciğer hastalığını yönetmede önemlidir.

Yorumlar