Autoimmune ne demek?

"Autoimmune" kelimesi, "auto" (kendi) ve "immune" (bağışıklık) kelimelerinden türetilmiştir. Türkçeye kelime kelime çevrildiğinde "kendi bağışıklığı" anlamına gelir.

Bu terim, vücudun kendi dokularına karşı bağışıklık sisteminin yanlışlıkla saldırıya geçtiği durumları ifade eder. Bu durum otoimmün hastalıklar olarak bilinir ve bu hastalıklar arasında romatoid artrit, lupus ve tip 1 diyabet gibi hastalıklar bulunur.

Bu terimin mecazi bir anlamı yoktur; doğrudan bağışıklık sistemi ile ilgili tıbbi bir durumu belirtir.

Tamamen Türkçeye çeviri ise "Otoimmün" olacaktır.İşte "autoimmune" ile ilgili beş İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


She was diagnosed with an autoimmune disease that affects her joints.

Eklem yerlerini etkileyen bir otoimmün hastalıkla teşhis edildi.


Autoimmune disorders can be challenging to diagnose because symptoms often overlap with other conditions.

Otoimmün bozukluklar, belirtilerin sıklıkla diğer durumlarla örtüşmesi nedeniyle teşhis etmek zor olabilir.


Researchers are exploring new treatments for autoimmune diseases.

Araştırmacılar, otoimmün hastalıklar için yeni tedaviler keşfetmeye çalışıyorlar.


Management of autoimmune conditions often involves immunosuppressive medications.

Otoimmün durumların yönetimi genellikle immün baskılayıcı ilaçlar kullanılmasını gerektirir.


The cause of autoimmune reactions is still not completely understood.

Otoimmün reaksiyonların nedeni hala tam olarak anlaşılmamıştır.

Yorumlar