Autoimmune pancreatitis ne demek?

"Autoimmune pancreatitis" ifadesi, "auto" (kendi), "immune" (bağışıklık), ve "pancreatitis" (pankreatit, pankreas iltihabı) kelimelerinden türetilmiştir. Türkçeye kelime kelime çevrildiğinde "kendi bağışıklık pankreatiti" anlamına gelir.

Bu terim, bağışıklık sisteminin vücudun kendi pankreas dokusuna saldırarak iltihaplanmaya neden olduğu bir hastalığı ifade eder. Bu, genellikle kronik bir durum olup, pankreasın şişmesine ve işlevlerinin bozulmasına yol açar. Bu terimin mecazi bir anlamı yoktur; doğrudan bir tıbbi durumu belirtir.

Tamamen Türkçeye çeviri ise "Otoimmün Pankreatit" olacaktır.İşte "autoimmune pancreatitis" ile ilgili beş İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


Autoimmune pancreatitis is a rare form of chronic pancreatitis.

Otoimmün pankreatit, kronik pankreatitin nadir bir formudur.


Treatment for autoimmune pancreatitis often involves steroids to reduce inflammation.

Otoimmün pankreatit tedavisi genellikle iltihabı azaltmak için steroidler içerir.


Symptoms of autoimmune pancreatitis can mimic those of pancreatic cancer, making diagnosis challenging.

Otoimmün pankreatit belirtileri, pankreas kanserinin belirtilerine benzer olabilir, bu da teşhisi zorlaştırır.


Patients diagnosed with autoimmune pancreatitis need careful long-term monitoring.

Otoimmün pankreatit teşhisi konan hastaların dikkatli uzun süreli izlemeye ihtiyacı vardır.


Autoimmune pancreatitis is part of a systemic autoimmune syndrome that can affect other organs.

Otoimmün pankreatit, diğer organları etkileyebilen sistemik bir otoimmün sendromunun bir parçasıdır.

Yorumlar