Autoimmunity ne demek?

"Autoimmunity" kelimesi, "auto" (kendi) ve "immunity" (bağışıklık) kelimelerinden türetilmiştir. Türkçeye kelime kelime çevrildiğinde "kendi bağışıklığı" anlamına gelir.

Bu terim, bağışıklık sisteminin kendi vücudunun hücreleri ve dokularına yanlışlıkla saldırıda bulunması durumunu ifade eder. Bu, otoimmün hastalıkların gelişimine neden olan bir süreçtir. Bu terimin mecazi bir anlamı yoktur; doğrudan bağışıklık sistemi ile ilgili bir tıbbi durumu belirtir.

Tamamen Türkçeye çeviri ise "Otoimmünite" olacaktır.İşte "autoimmunity" ile ilgili beş İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


Researchers are studying the causes of autoimmunity to develop better treatments.

Araştırmacılar, daha iyi tedaviler geliştirmek için otoimmünitenin nedenlerini inceliyorlar.


Autoimmunity can lead to a variety of diseases, including type 1 diabetes and rheumatoid arthritis.

Otoimmünite, tip 1 diyabet ve romatoid artrit de dahil olmak üzere çeşitli hastalıklara yol açabilir.


Understanding how autoimmunity works is key to preventing these disorders.

Bu bozuklukları önlemede otoimmünitenin nasıl çalıştığını anlamak kilit bir rol oynar.


Genetic factors play a significant role in the development of autoimmunity.

Genetik faktörler, otoimmünitenin gelişiminde önemli bir rol oynar.


Autoimmunity is a condition where the immune system mistakenly attacks the body's own tissues.

Otoimmünite, bağışıklık sisteminin yanlışlıkla vücudun kendi dokularına saldırdığı bir durumdur.

Yorumlar