Automata ne demek?

"Automata" kelimesi, "auto" (otomatik) ve "mata" (Latincede "makinalar" anlamına gelen çoğul eki) kelimelerinden türetilmiştir. Türkçeye kelime kelime çevrildiğinde "otomatik makinalar" anlamına gelir.

Bu terim, önceden belirlenmiş komutlarla kendi kendine hareket eden mekanik cihazları veya makineleri ifade eder. Ayrıca, "automata theory" (otomata teorisi) bilgisayar bilimlerinde, bilgisayar programlarının ve hesaplamanın matematiksel modellemesi ile ilgili bir alanı tanımlamak için kullanılır. Bu terimin mecazi bir anlamı yoktur; doğrudan mekanik veya teorik bir konsepti belirtir.

Tamamen Türkçeye çeviri ise "Otomatlar" olacaktır.İşte "automata" ile ilgili beş İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


The museum has a fascinating collection of historical automata.

Müze, tarihi otomatlar koleksiyonuna sahiptir.


Automata theory is a fundamental part of computer science.

Otomata teorisi, bilgisayar biliminin temel bir parçasıdır.


These automata were used in ancient times for entertainment purposes.

Bu otomatlar, antik çağlarda eğlence amaçlı kullanılmıştır.


The development of automata can be traced back to the Middle Ages.

Otomatların gelişimi, Orta Çağ'a kadar izlenebilir.


He designs automata that mimic the movements of animals.

Hayvanların hareketlerini taklit eden otomatlar tasarlar.

Yorumlar