Automate ne demek?

"Automate" kelimesi, "auto" (kendi kendine) ve "mate" (yapmak, eylem) kelimelerinden türetilmiştir. Türkçeye kelime kelime çevrildiğinde "kendi kendine yapmak" anlamına gelir.

Bu terim, bir işlemi ya da sistemini mekanize ederek insan müdahalesini azaltacak veya ortadan kaldıracak şekilde düzenlemeyi ifade eder. "Automate" genellikle fabrika hatları, yazılım süreçleri veya günlük rutinler gibi işleri daha verimli hale getirmek için kullanılır. Bu terimin mecazi bir anlamı yoktur; doğrudan iş süreçlerinin mekanizasyonu veya dijitalleşmesini belirtir.

Tamamen Türkçeye çeviri ise "Otomatikleştirmek" olacaktır.İşte "automate" ile ilgili beş İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


Many companies are looking to automate their customer service to improve efficiency.

Birçok şirket, verimliliği artırmak için müşteri hizmetlerini otomatikleştirmeyi planlıyor.


Automating this process will save us a lot of time and reduce errors.

Bu süreci otomatikleştirmek, bize çok zaman kazandıracak ve hataları azaltacak.


We can automate the data entry task with the new software.

Yeni yazılım ile veri girişi görevini otomatikleştirebiliriz.


They automated the assembly line, which increased production rates.

Montaj hattını otomatikleştirdiler, bu da üretim oranlarını artırdı.


Automating financial reports can help businesses make better decisions faster.

Finansal raporları otomatikleştirmek, işletmelerin daha hızlı daha iyi kararlar almasına yardımcı olabilir.

Yorumlar