Automated ne demek?

"Automated" kelimesi, "auto" (kendi kendine) ve "mated" (eşleşmiş, birleştirilmiş) kelimelerinden türetilmiştir. Türkçeye kelime kelime çevrildiğinde "kendi kendine yapılmış" veya "otomatikleştirilmiş" anlamına gelir.

Bu terim, bir işlemin veya sistemin insan müdahalesi olmadan mekanik veya elektronik yollarla yapılabilmesi için düzenlenmiş olmasını ifade eder. Bu terimin mecazi bir anlamı yoktur; doğrudan teknoloji ve süreçlerin otomasyonunu belirtir.

Tamamen Türkçeye çeviri ise "Otomatikleştirilmiş" olacaktır.İşte "automated" ile ilgili beş İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


The factory's production line is fully automated.

Fabrikanın üretim hattı tamamen otomatikleştirilmiştir.


Automated systems can handle tasks more quickly and accurately than manual processes.

Otomatikleştirilmiş sistemler, manuel süreçlere göre görevleri daha hızlı ve doğru bir şekilde gerçekleştirebilir.


We installed an automated billing system to improve efficiency.

Verimliliği artırmak için otomatikleştirilmiş bir faturalandırma sistemi kurduk.


The customer service department uses an automated chatbot to answer frequent questions.

Müşteri hizmetleri departmanı, sıkça sorulan soruları yanıtlamak için otomatikleştirilmiş bir sohbet robotu kullanıyor.


Automated tools are essential for analyzing large sets of data.

Büyük veri kümelerini analiz etmek için otomatikleştirilmiş araçlar vazgeçilmezdir.

Yorumlar