Automatic check-off ne demek?

"Automatic check-off" ifadesi, "automatic" (otomatik) ve "check-off" (işaretleme, kontrol) kelimelerinden türetilmiştir. Türkçeye kelime kelime çevrildiğinde "otomatik işaretleme" anlamına gelir.

Bu terim genellikle, belirli bir ödemenin veya katkının, bireyin onayı olmadan düzenli olarak maaşından ya da hesabından kesilmesini ifade eder. Özellikle sendika aidatlarının veya diğer düzenli ödemelerin otomatik olarak kesilmesi bağlamında kullanılır. Mecazi bir anlamı yoktur; doğrudan finansal işlemlerde kullanılan bir yöntemi belirtir.

Tamamen Türkçeye çeviri ise "Otomatik Kesinti" olabilir.İşte "automatic check-off" ile ilgili beş İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


The union uses an automatic check-off system to collect dues from members' salaries.

Sendika, üyelerin maaşlarından aidat toplamak için otomatik kesinti sistemi kullanır.


Automatic check-off makes it easier for employees to contribute to their pension plans.

Otomatik kesinti, çalışanların emeklilik planlarına katkıda bulunmalarını kolaylaştırır.


Some workers are opposed to the automatic check-off for union dues.

Bazı çalışanlar, sendika aidatlarının otomatik kesintisine karşı çıkıyor.


Automatic check-off can also be used for charitable donations from your paycheck.

Otomatik kesinti, maaşınızdan hayır kurumlarına bağış yapmak için de kullanılabilir.


Ensure you understand the terms before agreeing to an automatic check-off arrangement.

Otomatik kesinti düzenlemesine onay vermeden önce şartları anladığınızdan emin olun.

Yorumlar