Automatic ne demek?

"Automatic" kelimesi, "auto" (kendi kendine) ve "matic" (bir eylemi belirten ek) kelimelerinden türetilmiştir. Türkçeye kelime kelime çevrildiğinde "kendi kendine çalışan" anlamına gelir.

Bu terim, insan müdahalesine az veya hiç gerek duymadan işleyen sistemleri veya mekanizmaları ifade eder. Örneğin, otomatik kapılar, otomatik vitesli araçlar veya otomatik kontrol sistemleri gibi. Bu terimin mecazi bir anlamı olabilir; bazı durumlarda, bir kişinin düşünmeden otomatik bir şekilde bir eylemi gerçekleştirmesini belirtmek için kullanılabilir.

Tamamen Türkçeye çeviri ise "Otomatik" olacaktır.İşte "automatic" ile ilgili beş İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


The car has an automatic transmission.

Arabanın otomatik vitesi var.


Payments are processed through an automatic system.

Ödemeler otomatik bir sistem üzerinden işlenir.


The door closes automatically after you walk through.

İçinden geçtikten sonra kapı otomatik olarak kapanır.


His response was almost automatic, without much thought.

Onun tepkisi neredeyse otomatikti, fazla düşünmeden verildi.


Automatic updates keep the software secure and up-to-date.

Otomatik güncellemeler yazılımı güvenli ve güncel tutar.

Yorumlar