Automating ne demek?

"Automating" kelimesi, "auto" (kendi kendine) ve "mating" (eşleşmek veya birleşmek anlamına gelen bir ek, burada bir işlemi ya da faaliyeti otomatikleştirmek anlamında kullanılmıştır) kelimelerinden türetilmiştir. Türkçeye kelime kelime çevrildiğinde "otomatikleştirme" anlamına gelir.

Bu terim, bir işlemi veya faaliyeti otomatik hale getirme sürecini ifade eder. Genellikle iş süreçlerini, üretim hatlarını veya yazılım uygulamalarını daha verimli ve hatasız hale getirmek için kullanılır. Mecazi bir anlamı yoktur; doğrudan işlemlerin teknoloji aracılığıyla insan müdahalesi olmadan yürütülmesini belirtir.

Tamamen Türkçeye çeviri ise "Otomatikleştirme" olacaktır.İşte "automating" ile ilgili beş İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


Automating repetitive tasks can save a lot of time and reduce errors.

Tekrarlanan görevleri otomatikleştirme, çok zaman kazandırabilir ve hataları azaltabilir.


We are currently automating our inventory management system to improve efficiency.

Şu anda envanter yönetim sistemimizi verimliliği artırmak için otomatikleştiriyoruz.


Automating the data entry process has significantly increased our data accuracy.

Veri giriş sürecini otomatikleştirme, veri doğruluğumuzu önemli ölçüde artırdı.


Many companies are now automating customer service with chatbots.

Birçok şirket şimdi müşteri hizmetlerini sohbet robotları ile otomatikleştiriyor.


Automating financial reporting can help companies comply with regulations more consistently.

Finansal raporlamayı otomatikleştirme, şirketlerin düzenlemelere daha tutarlı bir şekilde uymasına yardımcı olabilir.

Yorumlar