Automation ne demek?

"Automation" kelimesi, "auto" (kendi kendine) ve "mation" (bir işlemi ifade eden bir ek) kelimelerinden türetilmiştir. Türkçeye kelime kelime çevrildiğinde "kendi kendine işleme" anlamına gelir.

Bu terim, işlemlerin veya sistemlerin insan müdahalesini azaltacak veya ortadan kaldıracak şekilde teknoloji kullanılarak otomatik hale getirilmesini ifade eder. Bu, özellikle endüstriyel üretim, yazılım uygulamaları ve hizmet sektörlerinde sıkça kullanılan bir kavramdır. Mecazi bir anlamı genellikle yoktur; teknolojinin kullanımı ile iş süreçlerinin etkinleştirilmesini doğrudan belirtir.

Tamamen Türkçeye çeviri ise "Otomasyon" olacaktır.İşte "automation" ile ilgili beş İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


Automation has revolutionized the manufacturing industry by increasing productivity and reducing costs.

Otomasyon, üretkenliği artırarak ve maliyetleri azaltarak imalat sanayisinde devrim yaratmıştır.


The company is investing heavily in automation to streamline its operations.

Şirket, operasyonlarını verimli hale getirmek için otomasyona büyük yatırım yapıyor.


With the rise of automation, many jobs are being transformed rather than eliminated.

Otomasyonun yükselişiyle birçok iş, ortadan kaldırılmak yerine dönüştürülüyor.


Automation tools in software development can save developers a significant amount of time.

Yazılım geliştirmede otomasyon araçları, geliştiricilere önemli miktarda zaman kazandırabilir.


Critics of automation argue that it can lead to job displacement if not managed carefully.

Otomasyon eleştirmenleri, dikkatlice yönetilmezse iş gücü yer değiştirmesine yol açabileceğini savunuyor.

Yorumlar