Automatism ne demek?

"Automatism" kelimesi, "auto" (kendi kendine) ve "ism" (bir durumu veya prensibi belirten bir ek) kelimelerinden türetilmiştir.

Türkçeye kelime kelime çevrildiğinde "kendi kendine hareket etme" veya "kendi kendine işleme" anlamına gelir.

Bu terim, genellikle kişinin bilinçli kontrolü olmadan gerçekleşen fiziksel veya zihinsel faaliyetleri ifade eder. Bu, tıp, psikoloji ve hukukta kullanılan bir terimdir ve bazen bir kişinin suç işlediği sırada bilinç dışı bir durumda olduğunu belirtmek için kullanılır. Ayrıca, rutin veya alışkanlık haline gelmiş eylemler için de mecazi olarak kullanılabilir.

Tamamen Türkçeye çeviri ise "Otomatizm" olacaktır.İşte "automatism" ile ilgili beş İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


The defendant claimed that he was experiencing a state of automatism when the crime occurred.

Sanık, suç işlendiği sırada otomatizm durumu yaşadığını iddia etti.


Sleepwalking is a type of automatism where individuals perform complex actions without conscious awareness.

Uyurgezerlik, bireylerin bilinçli farkındalık olmadan karmaşık eylemler gerçekleştirdiği bir otomatizm türüdür.


In psychology, automatism refers to involuntary behaviors that a person can't control.

Psikolojide, otomatizm bir kişinin kontrol edemediği istemsiz davranışlara atıfta bulunur.


The concept of automatism is often used in legal defenses to argue the absence of intent.

Otomatizm kavramı, genellikle niyetin olmadığını savunmak için hukuki savunmalarda kullanılır.


Artists sometimes use automatism to create spontaneous and unplanned works of art.

Sanatçılar bazen plansız ve spontane sanat eserleri yaratmak için otomatizmi kullanır.

Yorumlar