Automaton ne demek?

"Automaton" kelimesi, "auto" (kendi kendine) ve "maton" (Latince "motus" yani hareket etmekten türetilmiş) kelimelerinden oluşur. Türkçeye kelime kelime çevrildiğinde "kendi kendine hareket eden" anlamına gelir.

Bu terim, genellikle kendi kendine hareket edebilen veya belirli görevleri otomatik olarak gerçekleştirebilen mekanik veya elektronik bir cihazı ifade eder. Örneğin, tarihi saat mekanizmaları, müzik kutuları veya modern robotlar bu kategoriye girebilir. Mecazi olarak, bir kişinin duygusuz veya robot gibi davrandığını belirtmek için kullanılabilir.

Tamamen Türkçeye çeviri ise "Otomat" ya da daha spesifik olarak "Otomaton" olacaktır.İşte "automaton" ile ilgili beş İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


The museum displayed an ancient automaton that could play chess.

Müze, satranç oynayabilen antik bir otomaton sergiledi.


He behaves like an automaton, showing little emotion or reaction.

O, az duygu veya tepki göstererek bir otomaton gibi davranıyor.


Automatons were once considered marvels of engineering.

Otomatonlar bir zamanlar mühendislik harikaları olarak kabul edilirdi.


The artist creates intricate automatons that mimic the movements of living creatures.

Sanatçı, canlı varlıkların hareketlerini taklit eden karmaşık otomatonlar yaratır.


In the factory, automatons are used to assemble intricate electronic components.

Fabrikada, karmaşık elektronik bileşenleri monte etmek için otomatonlar kullanılır.

Yorumlar