Automobile industry ne demek?

"Automobile industry" ifadesi, "automobile" (otomobil) ve "industry" (sanayi, endüstri) kelimelerinden türetilmiştir. Türkçeye kelime kelime çevrildiğinde "otomobil endüstrisi" anlamına gelir.

Bu terim, otomobillerin tasarımı, geliştirilmesi, üretimi, pazarlaması ve satışı ile ilgili tüm işlemleri içeren endüstriyel dalı ifade eder. Otomobil endüstrisi, küresel ekonomide büyük bir rol oynar ve birçok ülkede önemli bir istihdam kaynağıdır. Bu terimin mecazi bir anlamı yoktur; doğrudan otomotiv sektörünü belirtir.

Tamamen Türkçeye çeviri ise "Otomobil Endüstrisi" olacaktır.İşte "automobile industry" ile ilgili beş İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


The automobile industry is one of the key sectors driving economic growth worldwide.

Otomobil endüstrisi, dünya genelinde ekonomik büyümeyi yönlendiren ana sektörlerden biridir.


Innovations in the automobile industry often lead to advances in safety and efficiency.

Otomobil endüstrisindeki yenilikler genellikle güvenlik ve verimlilikte ilerlemelere yol açar.


Many jobs in the automobile industry range from manufacturing to sales.

Otomobil endüstrisindeki işler, imalattan satışa kadar geniş bir yelpazede yer alır.


The impact of electric vehicles is a significant topic of discussion in the automobile industry today.

Elektrikli araçların etkisi, bugün otomobil endüstrisinde önemli bir tartışma konusudur.


Environmental regulations are reshaping the automobile industry, pushing companies towards more sustainable practices.

Çevresel düzenlemeler, otomobil endüstrisini yeniden şekillendiriyor ve şirketleri daha sürdürülebilir uygulamalara yönlendiriyor.

Yorumlar