Automobile insurance ne demek?

"Automobile insurance" ifadesi, "automobile" (otomobil) ve "insurance" (sigorta) kelimelerinden türetilmiştir. Türkçeye kelime kelime çevrildiğinde "otomobil sigortası" anlamına gelir.

Bu terim, otomobiller için yapılan sigorta poliçelerini ifade eder ve genellikle araç hasarı, çalınma, kaza ve üçüncü şahıs sorumlulukları gibi riskleri kapsar. Otomobil sigortası, araç sahiplerini finansal kayıplardan korur. Bu terimin mecazi bir anlamı yoktur; doğrudan bir finansal güvenlik aracını belirtir.

Tamamen Türkçeye çeviri ise "Otomobil Sigortası" olacaktır.İşte "automobile insurance" ile ilgili beş İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


It is legally required to have automobile insurance before driving a car in many countries.

Birçok ülkede araba kullanmadan önce otomobil sigortası yaptırmak yasal olarak zorunludur.


Automobile insurance rates can vary greatly depending on your driving history and the type of car you own.

Otomobil sigortası oranları, sürüş geçmişinize ve sahip olduğunuz aracın türüne bağlı olarak büyük ölçüde değişebilir.


Filing a claim with your automobile insurance company can be a straightforward process if you have all the necessary documents.

Gerekli tüm belgelere sahipseniz, otomobil sigortası şirketinizle bir talepte bulunmak basit bir süreç olabilir.


Many automobile insurance policies offer discounts for safe drivers.

Birçok otomobil sigortası poliçesi, güvenli sürücüler için indirimler sunar.


Comprehensive automobile insurance covers damage to your car that may not result from a collision.

Kapsamlı otomobil sigortası, çarpışmadan kaynaklanmayan aracınızın hasarını kapsar.

Yorumlar