Automobile ne demek?

"Automobile" kelimesi, "auto" (kendi) ve "mobile" (hareketli) kelimelerinden türetilmiştir. Türkçeye kelime kelime çevrildiğinde "kendi kendine hareket eden" anlamına gelir.

Bu terim, motorlu ve tekerlekli bir taşıt olan ve genellikle yolcu taşımak için kullanılan aracı ifade eder. Günümüzde daha yaygın olarak "araba" veya "otomobil" olarak bilinir. Bu terimin mecazi bir anlamı yoktur; doğrudan bir ulaşım aracını belirtir.

Tamamen Türkçeye çeviri ise "Otomobil" olacaktır.İşte "automobile" ile ilgili beş İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


The automobile industry has seen significant changes with the rise of electric cars.

Otomobil endüstrisi, elektrikli arabaların yükselişiyle önemli değişiklikler gördü.


He spent the weekend fixing his old automobile in the garage.

Hafta sonunu garajda eski otomobilini tamir ederek geçirdi.


Automobiles have become an essential part of modern life.

Otomobiller, modern yaşamın vazgeçilmez bir parçası haline geldi.


The increase in automobile use has contributed to urban traffic congestion.

Otomobil kullanımındaki artış, kentsel trafik sıkışıklığına katkıda bulundu.


Many cities are now designing infrastructure to be more automobile-friendly.

Birçok şehir, artık altyapıyı daha otomobil dostu hale getirmek için tasarlıyor.

Yorumlar