Automorphism ne demek?

"Automorphism" kelimesi, "auto" (kendi) ve "morphism" (biçim veya yapısal dönüşüm) kelimelerinden türetilmiştir. Türkçeye kelime kelime çevrildiğinde "kendi dönüşümü" anlamına gelir.

Bu terim matematikte kullanılır ve bir matematiksel yapının kendisine olan bir izomorfizmayı (yani yapının kendisiyle uyumlu bir şekilde eşleştirilmesini) ifade eder. Automorphism, özellikle gruplar, halkalar, alanlar gibi cebirsel yapılar üzerinde tanımlanır ve bu yapıları koruyan bir dönüşümdür. Bu terimin mecazi bir anlamı yoktur; doğrudan matematiksel bir kavramı belirtir.

Tamamen Türkçeye çeviri ise "Otomorfizma" olacaktır.İşte "automorphism" ile ilgili beş İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


An automorphism of a group preserves the group operation.

Bir grubun otomorfizması, grup işlemini korur.


Studying automorphisms helps us understand the symmetrical properties of algebraic structures.

Otomorfizmaları incelemek, cebirsel yapıların simetrik özelliklerini anlamamıza yardımcı olur.


Every automorphism is essentially a bijection that maps the structure to itself.

Her otomorfizma, yapının kendisine eşleyen temelde bir bijeksiyondur.


The set of all automorphisms of a structure forms a group under composition.

Bir yapının tüm otomorfizmalarının kümesi, bileşim altında bir grup oluşturur.


Automorphisms can be used to classify geometric objects by their symmetry groups.

Otomorfizmalar, geometrik nesneleri simetri gruplarına göre sınıflandırmak için kullanılabilir.

Yorumlar