Automotive ne demek?

"Automotive" kelimesi, "auto" (otomatik veya kendi kendine) ve "motive" (hareket ettirici veya güdüleyici) kelimelerinden türetilmiştir. Türkçeye kelime kelime çevrildiğinde "kendi kendine hareket eden" anlamına gelir, ancak bu terim genellikle "otomobil ile ilgili" anlamında kullanılır.

Otomotiv terimi, araçların tasarımı, geliştirilmesi, üretimi, pazarlanması ve satışı gibi otomobillerle ilgili her şeyi kapsayan endüstriyi ifade eder. Bu terimin mecazi bir anlamı yoktur; doğrudan araçlar ve taşıt teknolojileriyle ilişkilendirilen bir sektörü belirtir.

Tamamen Türkçeye çeviri ise "Otomotiv" olacaktır.İşte "automotive" ile ilgili beş İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


The automotive industry is one of the most important economic sectors worldwide.

Otomotiv endüstrisi, dünya çapında en önemli ekonomik sektörlerden biridir.


Advances in automotive technology have led to more fuel-efficient cars.

Otomotiv teknolojisindeki ilerlemeler, daha yakıt verimli arabalara yol açmıştır.


He works as a designer in the automotive sector.

Otomotiv sektöründe tasarımcı olarak çalışıyor.


Automotive engineers are working on developing autonomous vehicles.

Otomotiv mühendisleri, otonom araçlar geliştirmek üzerine çalışıyorlar.


The rise of electric vehicles is a major trend in the automotive market.

Elektrikli araçların yükselişi, otomotiv pazarında önemli bir trenddir.

Yorumlar