Autonomic nervous system ne demek?

"Autonomic nervous system" kelimesi, "autonomic" (otonom) ve "nervous system" (sinir sistemi) kelimelerinden türetilmiştir. Türkçeye kelime kelime çevrildiğinde "otonom sinir sistemi" anlamına gelir.

Bu terim, insan vücudunun bilinç dışı işleyen kısımlarını kontrol eden sinir sistemi bölümünü ifade eder, örneğin kalp atış hızı, sindirim ve solunum gibi fonksiyonları düzenler. Otonom sinir sistemi, sempatik ve parasempatik olmak üzere iki ana bölümden oluşur. Bu terimin mecazi bir anlamı yoktur; doğrudan tıbbi bir kavramı belirtir.

Tamamen Türkçeye çeviri ise "Otonom Sinir Sistemi" olacaktır.İşte "autonomic nervous system" ile ilgili beş İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


The autonomic nervous system regulates many of the body's involuntary functions.

Otonom sinir sistemi, vücudun birçok istemsiz işlevini düzenler.


Stress can significantly impact the autonomic nervous system, affecting heart rate and digestion.

Stres, otonom sinir sistemini önemli ölçüde etkileyebilir, kalp atış hızını ve sindirimi etkileyebilir.


The autonomic nervous system operates without conscious control.

Otonom sinir sistemi bilinçli kontrol olmadan çalışır.


Researchers are studying how the autonomic nervous system interacts with other parts of the body.

Araştırmacılar, otonom sinir sisteminin vücudun diğer kısımlarıyla nasıl etkileşimde bulunduğunu inceliyor.


Drugs that affect the autonomic nervous system can alter blood pressure and other vital signs.

Otonom sinir sistemini etkileyen ilaçlar, kan basıncını ve diğer hayati belirtileri değiştirebilir.

Yorumlar