Autonomist ne demek?

"Autonomist" kelimesi, "autonom" (otonom, kendi kendine yöneten) ve "-ist" (bir görüşü benimseyen veya bir etkinlikle uğraşan kişi) kelimelerinden türetilmiştir. Türkçeye kelime kelime çevrildiğinde "otonomi savunucusu" anlamına gelir.

Bu terim, genellikle daha fazla öz-yönetim veya siyasi bağımsızlık arayan ve bu amaçları savunan kişileri ifade eder. Otonomistler, genellikle belirli bölgelerin ya da grupların merkezi hükümetlerden daha fazla bağımsızlık kazanması gerektiğine inanır. Bu terimin mecazi bir anlamı yoktur; doğrudan politik veya sosyal bir pozisyonu belirtir.

Tamamen Türkçeye çeviri ise "Otonomist" olacaktır.İşte "autonomist" ile ilgili beş İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


Autonomists in the region are pushing for greater local governance.

Bölgedeki otonomistler, daha fazla yerel yönetim talep ediyor.


The autonomist movement seeks to preserve the unique cultural identity of their community.

Otonomist hareket, topluluklarının benzersiz kültürel kimliğini korumayı amaçlar.


Autonomist parties often participate in national elections to gain more influence.

Otonomist partiler, daha fazla etki kazanmak için genellikle ulusal seçimlere katılır.


The government is negotiating with autonomist leaders to resolve conflicts.

Hükümet, çatışmaları çözmek için otonomist liderlerle müzakere ediyor.


He wrote a book discussing the impact of autonomist movements around the world.

Dünya genelindeki otonomist hareketlerin etkisini tartışan bir kitap yazdı.

Yorumlar