barrier-free ne demek?

 """Barrier-free"" kelimesi Türkçeye ""engelsiz"" olarak çevrilebilir. İngilizcede genellikle her türlü engel, engellilik ya da sınırlılığı olan insanların hayatında kolaylık ve erişilebilirlik sağlama çabasını ifade eder. 


Bu kelime hem fiziksel engelleri (örneğin, tekerlekli sandalye kullanıcıları için yapılmış rampalar gibi) hem de sosyal veya teknolojik engelleri (örneğin, işitme engelli insanlar için tercüman servisleri veya okuma yazma bilmeyen insanlar için sesli kitaplar) kapsar.


Kelime genellikle ""barrier-free environment"" (engelsiz çevre) veya ""barrier-free access"" (engelsiz erişim) gibi ifadelerde geçer. Bunlar, engellilik, yaşlılık veya başka sebeplerle hareket kabiliyeti sınırlı olan insanların bir binaya, hizmete veya etkinliğe gözle görülür veya görmezden gelebilecek hiçbir engel olmadan erişebileceği bir durumu ifade eder. Yani herkesin, engel tanımaksızın, eşit ve adil biçimde erişebilmesi ve katılım sağlayabilmesi anlamına gelir."

"Sure, here are five example sentences with translations for the English term ""barrier-free"".

1. ""This building is designed to be barrier-free for people with disabilities.""
""Bu bina, engelliler için engelsiz olarak tasarlanmıştır.""

2. ""The city is making efforts to provide a barrier-free environment for its citizens.""
""Şehir, vatandaşları için engelsiz bir çevre sağlama çabasındadır.""

3. ""Our application has a barrier-free user interface, making it accessible for everyone.""
""Uygulamamızın engelsiz bir kullanıcı arayüzü var, böylece herkes tarafından erişilebilir.""

4. ""They campaigned for barrier-free access to public transportation."" 
""Toplu taşıma araçlarına engelsiz erişimi sağlamak için kampanya yaptılar.""

5. ""The new shopping mall will have a barrier-free design, making it easy to navigate for all visitors.""
""Yeni alışveriş merkezi, tüm ziyaretçilerin kolaylıkla dolaşabilmesi için engelsiz bir tasarıma sahip olacak."""

Yorumlar