barrier ne demek?

 """Barrier"" İngilizce bir kelimedir ve Türkçe'ye ""engel"" olarak çevrilir.


1. Fiziksel Engel: ""Barrier"" genellikle bir şeyin başka bir şeyin yolunu kesmesini, geçişini engellemesini anlatır. Örneğin, trafik güvenliği için konulan bariyerler (road barriers), suyun yolunu kesmek için yapılan barajlar (water barriers) vb. 


Örnek cümle: ""The barrier on the road prevented the car from going off the cliff."" - ""Yoldaki engel, arabayı uçurumdan düşmekten engelledi.""


2. Sembolik Engel: ""Barrier"" kelimesi aynı zamanda sembolik ya da soyut engelleri de ifade eder. Bu, bir kişinin bir hedefe ulaşmasını engelleyen bir durum, problem ya da zorluk olabilir. 


Örnek cümle: ""Language is often a barrier to communication in multinational companies."" - ""Dil, genellikle çok uluslu şirketlerde iletişim engeli oluşturur.""


3. Sosyal ya da Psikolojik Engel: ""Barrier"" ayrıca sosyal ya da psikolojik durumlarla ilgili engelleri de belirtir. Örneğin, bir kişiye ya da bir grup insanın toplumdaki hareketlerini ya da olanaklarını kısıtlayan şeyler.


Örnek cümle: ""Society's prejudices can be a barrier to equality."" - ""Toplumun önyargıları, eşitlik önünde bir engel olabilir."""

"Sure, here are five sentences in English with the word ""barrier"" and their translations into Turkish. 

1. ""There was a physical barrier between us.""
(Translation: ""Aramızda fiziksel bir engel vardı."")

2. ""Language can often be a barrier to communication.""
(Translation: ""Dil, genellikle iletişimde bir engel olabilir."")

3. ""We need to break down the barriers of prejudice.""
(Translation: ""Önyargının engellerini yıkmamız gerekiyor."")

4. ""The Great Barrier Reef is a unique ecosystem."" 
(Translation: ""Büyük Bariyer Resifi eşsiz bir ekosistemdir."")

5. ""They put up a barrier to prevent access to the road.""
(Translation: ""Yoldaki erişimi engellemek için bir engel koydular."")"

Yorumlar