barrier reef ne demek?

 """Barrier reef"" İngilizce'de, Türkçe'ye ""bariyer resif"" veya ""engel resif"" olarak çevrilebilir. 


Barrier resifler, okyanus yüzeyinin hemen altında veya hemen üzerinde uzanan mercan resifleridir. Deniz seviyesi ile üzerlerinde bulunan su kolonu arasındaki derinlik genellikle en fazla birkaç metre olup, okyanus yüzeyinin çoğunu kaplarlar. Bu resifler, karaya paralel veya ona yakın bir şekilde uzanırlar ve en geniş noktalarında okyanus ile karaya arasındaki suyolu engelleyerek adeta bir bariyer oluştururlar. Dolayısıyla bu yapıya ""barrier reef"" veya ""bariye resif"" adı verilir.


Bariyer resifler, fazlasıyla biyolojik çeşitlilik sunarlar ve aynı zamanda kıyıları dalgalardan ve erozyondan korurlar. En ünlüsü Büyük Bariyer Resifi, Avustralya'nın doğu kıyısında bulunmaktadır."

"1. ""The Great Barrier Reef is the biggest coral reef system in the world."" 
- ""Great Barrier Reef, dünyanın en büyük mercan resif sistemi.""

2. ""The vibrant colors of the barrier reef attract many scuba divers."" 
- ""Bariyer resifinin canlı renkleri, birçok dalıcıyı çeker.""

3. ""Climate change is causing severe damage to the barrier reef."" 
- ""İklim değişikliği, bariyer resifine ciddi zararlar veriyor.""

4. ""Protecting our barrier reefs is essential for preserving marine life."" 
- ""Mevcut deniz yaşamını korumak için bariyer resiflerimizi korumak önemlidir.""

5. ""Barrier reefs are vital to the health and diversity of our oceans.""
- ""Bariyer resifleri, okyanuslarımızın sağlığı ve çeşitliliği için hayati öneme sahiptir."""

Yorumlar