barrier to entry ne demek?

 """Barrier to entry"" kelime grupları Türkçeye ""giriş engeli"" ya da ""piyasaya giriş engeli"" şeklinde çevrilebilir.


Bu terim ekonomi dilinde sıkça kullanılır ve genellikle yeni bir işletmenin bir piyasaya girmesi veya bir endüstride çalışmaya başlaması önündeki engelleri ifade eder. Bu engeller genellikle mevcut rekabetçilerin çeşitli şekillerde avantajına hizmet eder ve yeni gelenlerin mücadele etmek için karşılaştığı zorlukları artırır.


Giriş engelleri çeşitli nedenlerle oluşturulabilir ve büyüklükleri ve etkileri büyük ölçüde değişebilir. Örneğin, yüksek başlangıç yatırımı gereksinimlerinden, karmaşık lisanslama süreçlerine, teknik bilgi eksikliğine veya bir şirketin üretim sürecini taklit etmeye yönelik zorluklara kadar çeşitli faktörler bir endüstride yeni şirketlerin başarılı olmasını engelleyebilir.


Ayrıca giriş engelleri hükümet düzenlemeleri ve yasaları tarafından da yaratılabilir. İlgili endüstride güçlü bir korumacı hükümet varsa, bu durum genellikle yeni işletmelerin belirli bir pazarda veya endüstride faaliyet göstermesini daha zorlaştırır. 


Giriş engelleri ekonomi ve strateji konularında önemlidir, çünkü onlar genellikle bir piyasanın rekabet düzeyini ve buna bağlı olarak tüketicilerin fayda seviyelerini belirler."

"1. ""The barrier to entry for this business is high because it requires significant capital investment.""
- Bu iş için giriş engeli yüksektir çünkü önemli sermaye yatırımı gerektirir.

2. ""Skills and experience act as barriers to entry in the field of software engineering.""
- Beceriler ve deneyimler, yazılım mühendisliği alanında giriş engelleri olarak işler.

3. ""In some countries, strict regulations serve as a significant barrier to entry for new businesses.""
- Bazı ülkelerde, sıkı düzenlemeler, yeni işletmeler için önemli bir giriş engeli oluşturur.

4. ""The limited availability of raw materials in this region is a barrier to entry for manufacturing companies.""
- Bu bölgedeki hammadde kıtlığı, üretim şirketleri için bir giriş engelidir.

5. ""Intellectual property rights can also create a substantial barrier to entry in certain industries.""
- Fikri mülkiyet hakları da belirli endüstrilerde önemli bir giriş engeli oluşturabilir."

Yorumlar