barring ne demek?

 """Barring"" İngilizce bir kelime ve Türkçe ""dışında"", ""hariç"" veya ""engelleme"" gibi anlamlara gelir. Kontekstine göre değişik anlamlara gelebilir. Detaylı bir şekilde incelemek gerekirse:


1. ""Barring"" bir önerme ya da durumu belirtirken, bir dizi muhtemel durumdan bir tanesinin hariç olduğunu ifade eder. İngilizce'de genellikle ""- except for (haricinde)"" veya ""- unless (olmadıkça/olmazsa)"" anlamlarında kullanılır. Örneğin: 

- ""Barring any delays, we should arrive on time."" 

Türkçesi: ""Herhangi bir gecikme olmazsa, zamanında gelmeliyiz.""


2. Diğer bir kullanımda ""barring"" bir şeyi engelleme anlamına gelir. Genellikle bir kişinin bir yere girişini engellemek veya bir faaliyeti durdurmak anlamında kullanılır. Örneğin:

- ""He was barred from the club for bad behavior.""

Türkçesi: ""Kötü davranışları nedeniyle klübe girişi engellendi.""

Bu kullanımdan dolayı, ""bar"" kelimesi Türkçede çoğunlukla ""bar"", ""engel"" gibi anlamlarla kullanılır.


Lütfen not edin ki ""barring"" kelimesinin anlamı, onun cümlenin içerisinde nasıl kullanıldığına bağlıdır ve çeşitli anlamlar taşıyabilir. Yukarıda belirtilenler en yaygın kullanımlarından sadece birkaçıdır."

"1) ""Barring any unforeseen circumstances, the event will start on time."" 
- Herhangi beklenmedik bir durum olmazsa, etkinlik zamanında başlayacak.

2) ""She will pass the class barring any major misunderstandings.""
- Herhangi büyük bir yanılgı olmazsa, sınıfı geçecektir.

3) ""Barring unexpected traffic, I should be there in 30 minutes.""
- Beklenmedik bir trafik olmadıkça, 30 dakika içinde orada olmalıyım.

4) ""Barring adverse weather conditions, we should be able to go hiking this weekend.""
- Olumsuz hava koşulları olmazsa, bu hafta sonu yürüyüşe çıkmalıyız.

5) ""He will be discharged from the hospital tomorrow, barring any complications."" 
- Herhangi bir komplikasyon olmazsa, yarın hastaneden taburcu olacak."

Yorumlar