barrister ne demek?

 """Barrister"" kelimesi Türkçede ""avukat"" anlamına gelir. Ancak bu terim daha çok İngiltere ve Galler gibi genellikle İngiliz hukuk sistemini izleyen ülkelerde kullanılır. ""Barrister"" kelimesi, mahkemede müvekkillerini temsil etme ve savunma yapma yetkisine sahip olan ve aynı zamanda yargıç karşısında dava sunma hakkına da sahip olan hukuk profesyonelini ifade eder. 


Bir barrister, hukuki bir durum hakkında bilgi ve danışmanlık sağlar, yazılı bir dava veya savunma oluşturur ve mahkeme duruşmaları sırasında argümanlar sunar. Aynı zamanda, yüksek mahkemelerde dava açmak gibi özel yeteneklere sahip olabilirler.


Özetle, barrister'ın görevi, müvekkillerine hukuki tavsiyeler vermek, dava dosyalarını düzenlemek ve en önemlisi mahkemede dava sunmaktır.


Türkiye’de ise avukatlar aynı zamanda barrister görevlerini de üstlenirler. Yani dava dosyalarını hazırlar, dava sürecinde müvekkillerine hukuki tavsiyeler verir ve mahkemede dava sunarlar. Bu yüzden ""barrister"" kelimesi Türkçe'ye genellikle avukat olarak çevrilmektedir."

"1) The barrister faced the judge to argue his case.
Avukat, davasını tartışmak için hakimin karşısına çıktı.

2) Her ambition was to become a barrister and work in a prestigious law firm. 
Onun hedefi prestijli bir hukuk firmasında çalışan bir avukat olmaktı.

3) As his barrister, I am here to protect his legal rights.
Onun avukatı olarak, yasal haklarını korumak için buradayım.

4) The barrister's eloquent speech persuaded the jury.
Avukatın ikna edici konuşması jüriyi etkiledi.

5) To become a barrister requires years of study and practice.
Avukat olmak yıllarca çalışmayı ve pratiği gerektirir."

Yorumlar