barrow boy ne demek?

 """Barrow boy"" kelimesinin Türkçesi ""tezgâhtar"" veya ""seyyar satıcı"" demektir. Daha spesifik bir anlamda, genellikle pazarda sebze, meyve veya diğer ürünleri bir arabada (barrow), tekerlekli sepet, el arabasıyla gezen ve satan kişiye denir. 


Barrow boy kelimesi genellikle İngiltere'nin bazı bölgelerinde yoğun olarak kullanılır ve bu kişiler genellikle sokaklarda, pazar yerlerinde, sokak kenarlarında, meydanlarda bulunur. Genellikle sesleri yüksek, enerjik, pazarlık konusunda yetenekli ve ikna edici kişilikleriyle bilinirler. 


Örneğin: ""The barrow boy in the market was selling fresh fruits."" Türkçeye ""Pazardaki seyyar satıcı taze meyve satıyordu."" olarak çevrilebilir."

"1. The barrow boy is selling fresh fruits in the market.
- Sepetli çocuk pazarda taze meyve satıyor.

2. Before he became a businessman, he used to be a barrow boy.
- İşadamı olmadan önce, sepetli çocuktu.

3. A barrow boy shouted out the price of apples to the passing crowd.
- Bir sepetli çocuk geçen kalabalığa elma fiyatını bağırıyordu.

4. The typical image of a barrow boy is someone with a street tray selling fruits or vegetables.
- Sepetli çocukların tipik imajı, meyve veya sebze satan bir sokak tepsisi olan kişidir.

5. As a barrow boy he works long hours on his feet.
- Sepetli çocuk olarak, ayaklarının üzerinde uzun saatler çalışır."

Yorumlar